Stress interventies

Interventie bij stress gerelateerde problematiek – stress is een vriend én een vijand

Onze moderne leefwijze stelt hoge eisen aan ons fysieke en mentale systeem. Een onjuiste langdurige belasting kan tot overbelasting leiden. Zo kan er een chronisch stresssyndroom (CSS) ontstaan. Of zelfs Burn Out. Herkenbare symptomen zijn bijvoorbeeld concentratieverlies, slapeloosheid en verstoring van eet- en drinkgewoonten. In een verder stadium ook apathie en zelfs angststoornis.

Bijkomend probleem is dat de ernst van de situatie vaak te laat wordt onderkend: de overbelasting komt geleidelijk en ongemerkt. Negeren van fysieke en mentale vermoeidheidssignalen kan ernstige gevolgen hebben. Alleen door juiste en tijdige interventie is het gevaar van overbelasting en CSS/Burn Out te voorkomen.

Van de kant van de overheid komt er steeds meer aandacht voor stresssyndromen en Burn Out. Niet alleen is de persoonlijke impact groot, ook economische belangen worden geschaad. Meer dan 70% van het ziekteverzuim is te wijten aan psychische (somatische) klachten!

In de afgelopen 10 jaar hebben wij ons gespecialiseerd in preventie en interventie in geval van stress/CSS/Burn Out. Uniek, en succesvol, is onze aanpak waarbij wij gebruik maken van HeartMath en optioneel de inzet van Chinese geneeswijzen. Ons Re-Vitalize programma garandeert herstel en terugkeer van je vitaliteit.

Wij zijn erkend supporter van het Stress Reductie Programma van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en TNO Focal Point.

Dacht dat het mij niet zou kunnen overkomen, Burn Out. Dacht ook dat het alleen maar door het werk kon komen. Zoveel misverstanden en onbegrip die ik samen met Wick omgezet heb naar, zoals hij dat noemt, ‘leven vanuit mijn donder’. Thx man!
Kees